1
Bạn cần hỗ trợ?

CHUỖI CÀ PHÊ

Bám sát hơi thở của thời đại với những mẫu thiết kế quán cà phê đa phong cách, bắt nhịp xu hướng chung của Thế giới...


LE BIÈRE
Giá: 625 Triệu
Diện tích: 250m2
Địa chỉ: Quận 1
THE KAFÉ
Giá: 300 Triệu
Diện tích: 150m2
Địa chỉ: Quận 1
STOP COFFEE GO
Giá: 200 Triệu
Diện tích: 100m2
Địa chỉ: Tân Bình
SAIGON MARKET COFFEE
Giá: 250 Triệu
Diện tích: 120m2
Địa chỉ: Quận 10
SAIGON COFFEE CLUB
Giá: 300
Diện tích: 200m2
Địa chỉ: Quận 1
SAIGON PRINCE CAFÉ
Giá: 280 Triệu
Diện tích: 180m2
Địa chỉ: Quận 1
THE NEXT BIG THING
Giá: 350 Triệu
Diện tích: 150m2
Địa chỉ: Quận 10
THE CONNECT
Giá: 520 Triệu
Diện tích: 250m2
Địa chỉ: Quận 7