LE BIÈRE
Giá: 625 Triệu
Diện tích: 250m2
Địa chỉ: Quận 1
THE KAFÉ
Giá: 300 Triệu
Diện tích: 150m2
Địa chỉ: Quận 1
STOP COFFEE GO
Giá: 200 Triệu
Diện tích: 100m2
Địa chỉ: Tân Bình
SAIGON MARKET COFFEE
Giá: 250 Triệu
Diện tích: 120m2
Địa chỉ: Quận 10
SAIGON COFFEE CLUB
Giá: 300
Diện tích: 200m2
Địa chỉ: Quận 1
SAIGON PRINCE CAFÉ
Giá: 280 Triệu
Diện tích: 180m2
Địa chỉ: Quận 1
THE NEXT BIG THING
Giá: 350 Triệu
Diện tích: 150m2
Địa chỉ: Quận 10
THE CONNECT
Giá: 520 Triệu
Diện tích: 250m2
Địa chỉ: Quận 7