NHÀ HÀNG CƠM GÀ LACAI
Giá: 400 Triệu
Diện tích: 150m2
Địa chỉ: Tân Bình
NHÀ HÀNG ACHAYA
Giá: 200 Triệu
Diện tích: 90m2
Địa chỉ: Quận 1
NHÀ HÀNG HẢI SẢN Q2
Giá: 400 Triệu
Diện tích: 200m2
Địa chỉ: Quận 2
NHÀ HÀNG CRAZY HOT
Giá: 172 Triệu
Diện tích: 86m2
Địa chỉ: Quận 2
NHÀ HÀNG DON CHICKEN
Giá: 180 Triệu
Diện tích: 89m2
Địa chỉ: Quận 1
NHÀ HÀNG MÌ FRIENDS
Giá: 200 Triệu
Diện tích: 95m2
Địa chỉ: Quận 1
NHÀ HÀNG COW EXPRESS
Giá: 220 Triệu
Diện tích: 100m2
Địa chỉ: Quận 10
NHÀ HÀNG CASA ITALIA
Giá: 250 Triệu
Diện tích: 120m2
Địa chỉ: Quận 1
NHÀ HÀNG MÓN HUẾ
Giá: 2 Tỷ
Diện tích: 1.000m2
Địa chỉ: Quận 1