FLORITA APARTMENT - MR DINH


Địa chỉ: Him Lam, Quận 7
Diện tích: 30m2
Ngân sách: 160 Triệu
Hạng mục: Fur

HÌNH 3D

HÌNH THỰC TẾ

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ HOÀNG LONG

 


Related Project

Other projects are designed and constructed in Hoang Long