RICHSTAR APARTMENT - MS KIM


Địa chỉ: Richstar Tân Phú
Ngân sách: 500 Triệu
Hạng mục: Fit + Fur
Diện tích: 98m2

HÌNH 3D

 

HÌNH THỤC TẾ

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ HOÀNG LONG


Related Project

Other projects are designed and constructed in Hoang Long