SYSTEM EXE OFFICE


Địa chỉ: Tòa nhà Etown 2, Lầu 2 và 3 - Số 365 Cộng Hòa, Tân Bình
Diện tích: Lầu 2 60m2, Lầu 3 80m2
Ngân sách: Lầu 2: 185 triệu, Lầu 3: 260 triệu

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ HOÀNG LONG


Related Project

Other projects are designed and constructed in Hoang Long