VILLA PARK MR KY


Địa chỉ: G5 Villa Park, Phú Hữu, Quận 9
Diện tích: 350m2
Ngân sách: 1,2 Tỷ
Hạng mục: Fit-out và Bếp

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ HOÀNG LONG


Related Project

Other projects are designed and constructed in Hoang Long