VĂN PHÒNG PERFECT


Địa chỉ:  Số 5 Đồng Nai, Quận Tân Bình
Ngân sách: 580 Triệu
Hạng mục: Fit+ fur
Diện tích: 360m2

HÌNH 3D

THỰC TẾ

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ HOÀNG LONG


Dự Án Liên Quan

Các dự án khác được thiết kế và thi công tại Hoàng Long