1
Bạn cần hỗ trợ?

VĂN PHÒNG

Nâng tầm đẳng cấp doanh nghiệp với không gian văn phòng ấn tượng, thanh lịch và đầy phong cách...


VĂN PHÒNG VƯƠNG KIM LONG
Giá: 300 Triệu
Diện tích: 100m2
Địa chỉ: Tân Phú
THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG TRUNG TƯ
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 120m2
Địa chỉ: Quận 6
VĂN PHÒNG KHANG PHÚC
Giá: 186 Triệu
Diện tích: 100m2
Địa chỉ: Quận 7
VĂN PHÒNG IKORN
Giá: 2 Tỷ
Diện tích: 1.200m2
Địa chỉ: Quận 12
VĂN PHÒNG MIBS
Giá: 500 triệu
Diện tích: 200m2
Địa chỉ: Quận 3
VĂN PHÒNG DELTA
Giá: 480 triệu
Diện tích: 120m2
Địa chỉ: Bình Thạnh
VĂN PHÒNG KHÔN LINH
Giá: 500 triệu
Diện tích: 320m2
Địa chỉ: Bình Tân
VĂN PHÒNG SYSTEM EXE
Giá: 445 triệu
Diện tích: 140m2
Địa chỉ: Tân Bình
THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG ESVINA
Giá: 2 tỷ
Diện tích: 360m2
Địa chỉ: Quận 2
VĂN PHÒNG BANKPAY
Giá: 890 triệu
Diện tích: 500m2
Địa chỉ: Quận 1
VĂN PHÒNG DRAGON TEAM LOGISTICS
Giá: 400 Triệu
Diện tích: 150m2
Địa chỉ: Gò Vấp
VĂN PHÒNG DATVIPHARM
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 300m2
Địa chỉ: Quận 11
VĂN PHÒNG SDI
Giá: 430 Triệu
Diện tích: 84m2
Địa chỉ: Quận 10
VĂN PHÒNG HUTTONS
Giá: 135 Triệu
Diện tích: 200m2
Địa chỉ: Quận 1
VĂN PHÒNG INTERSHOP
Giá: 200 Triệu
Diện tích: 86m2
Địa chỉ: Quận 10
VĂN PHÒNG PHAN VŨ
Giá: 1,7 Tỷ
Diện tích: 1.500m2
Địa chỉ: Tân Bình
VĂN PHÒNG CÔNG TY SHOPA
Giá: 200 Triệu
Diện tích: 165m2
Địa chỉ: Quận 10
VĂN PHÒNG PETROLIMEX
Giá: 1,3 Tỷ
Diện tích: 650m2
Địa chỉ: Quận 9
VĂN PHÒNG CÔNG TY AES
Giá: 250 Triệu
Diện tích: 180m2
Địa chỉ: Quận 8
VĂN PHÒNG CÔNG TY CENERGY POWER
Giá: 175 Triệu
Diện tích: 100m2
Địa chỉ: Quận 1
VĂN PHÒNG CÔNG TY PYRAMID
Giá: 350 Triệu
Diện tích: 200m2
Địa chỉ: Tân Bình
VĂN PHÒNG CÔNG TY OKAMURA
Giá: 480 Triệu
Diện tích: 240m2
Địa chỉ: Quận 1
VĂN PHÒNG CÔNG TY HILLEBRAND
Giá: 780 Triệu
Diện tích: 300m2
Địa chỉ: Quận 1
VĂN PHÒNG CÔNG TY MERAP GROUP
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 360m2
Địa chỉ: Quận 10
VĂN PHÒNG CÔNG TY 365
Giá: 1,25 Tỷ
Diện tích: 420m2
Địa chỉ: Quận 1
VĂN PHÒNG CÔNG TY BOSCH
Giá: 785 Triệu
Diện tích: 390m2
Địa chỉ: Tân Bình
VĂN PHÒNG CÔNG TY HOA TRANG
Giá: 1,5 Tỷ
Diện tích: 500m2
Địa chỉ: Gia Lai
VĂN PHÒNG CÔNG TY MAXBOND
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 250m2
Địa chỉ: Quận 7
VĂN PHÒNG CÔNG TY ANNA SMILE
Giá: 445 Triệu
Diện tích: 210m2
Địa chỉ: Bình Thạnh
VĂN PHÒNG CÔNG TY ÁNH MINH CƯỜNG
Giá: 342 Triệu
Diện tích: 189m2
Địa chỉ: Quận 1
VĂN PHÒNG CÔNG TY ESOS
Giá: 421 Triệu
Diện tích: 194m2
Địa chỉ: Tân Bình